Title Image

Regulamin

Szanowni Państwo na terenie naszej osady obowiązuje poniższy regulamin. Prosimy o zapoznanie się z nim.

 

1. Na terenie obiektu mogą przebywać osoby, które opłaciły pobyt.

2. Do korzystania z naszych usług upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja. Na poczet rezerwacji należy uiścić opłatę w wysokości 30% wartości rezerwacji .

3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu poniesione wcześniej opłaty nie podlegają zwrotowi.

Umowa o najem apartamentu nie wymaga formy pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest poniesienie opłaty na poczet rezerwacji.

4. Doba rozpoczyna się od godziny 15:00, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

5. Cisza nocna rozpoczyna się od godziny 23:00 i trwa do 7:00.

6. Goście otrzymują w dniu przyjazdu klucz do apartamentu, który powinni zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza wiąże się z opłatą za wymianę zamka.

7. Gość po otrzymania kluczy staje się osobą materialnie odpowiedzialna za apartament i otoczenie.

8. Wewnątrz apartamentów i w budynku obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz świeczek.

9. Gość nie może udostępnić obiektu osobom trzecim, a o ewentualnych wizytach należy powiadomić gospodarza.

10. Gość zobowiązany jest rozliczyć się ze stanem apartamentu w dniu wyjazdu (wykaz sprzętów znajduje się na drzwiach wewnątrz apartamentów).

11. Właściciele nie odpowiadają za rzeczy zaginione w trakcie pobytu. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na wczasowiczu.

12. Za bezpieczeństwo nieletnich odpowiadają ich opiekunowie. Z Placu zabaw korzystają dzieci pod opieką dorosłych.

13. Na terenie naszej osady mogą przebywać zwierzęta domowe. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego pupila oraz do sprzątania nieczystości swoich zwierząt na terenie obiektu. Prosimy o zachowanie należytej dbałości aby nie przeszkadzały innym gościom w czasie wypoczynku.

14. O porządek w apartamentach goście podczas pobytu dbają samodzielnie.

15. Worki ze śmieciami wynosi się do kontenerów i pojemników na zewnątrz budynku.

16. Samochody należy parkować na wyznaczonym parkingu.

17. Rowery przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.

18. Rozpalanie ognisk odbywa się tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.

19. Gość zobowiązany jest do korzystania z urządzeń elektrycznych oraz kominków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i P.POŻ.

20. Wszystkie usterki powstałe w trakcie pobytu prosimy zgłaszać pod numerem 666 957 197.

21. Zabrania się zamieniania sprzętów wchodzących w skład wyposażenia apartamentów.

22. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

 

Życzymy państwu przyjemnego wypoczynku.